2018. január 1. napjától hatályos az Itv. (Illeték törvény) módosítása!

2018. január 1. napjától hatályos az Itv. (Illeték törvény) módosítása, amely kedvező változást jelent a cserét pótló adásvétellel kapcsolatos illetékfizetési kötelezettség megállapítása körében.

Itv. 26.§. (1) bek. y)

 

Az illetéktörvény cserét pótló vételre vonatkozó szabályainak módosítása jelentős könnyítést jelent a lakásvásárlás során igénybe vehető illetékkedvezmény, illetékmentesség vonatkozásában.

A cserét pótló vétellel kapcsolatos illetékkedvezmény lényege, hogy a magánszemély vevő csökkentheti a lakásvásárlással keletkező illetékfizetési kötelezettségét abban az esetben, ha a lakás ingatlan megvásárlását megelőzően vagy azt követően másik lakás ingatlant értékesített, ez esetben ugyanis a fizetendő illeték alapja a két lakás forgalmi értékének különbözete. Abban az esetben pedig, ha az eladott lakás forgalmi értéke magasabb, mint a megvásárolt ingatlant értéke, úgy egyáltalán nem kell illetéket fizetni.

  1. január 1. napjáig az értékesített lakás ingatlanra vonatkozóan biztosított illeték kedvezmény az új lakás vásárlását megelőző egy éven belüli értékesítés esetén volt igénybe vehető, az Itv. változás azonban egy év helyett immáron három éven belüli értékestés esetén is lehetőséget ad a visszterhes vagyontruházási illeték vevő számára kedvezőbb összegben történő megállapítására.

A fentiekben hivatkozott illeték kedvezmény alkalmazása esetén egy 10 MFt értékű lakás értékesítése és egy 16 MFt értékű lakás vásárlása esetén az adóhivatal kizárólag a különbözetnek megfelelő forgalmi érték alapján szabja ki az illetéket, vagyis a megfizetendő illeték összege a teljes vételár (16 MFt.) 4%-a helyett csak a különbözetként mutatkozó forgalmi érték (6 MFt.) 4 %-a lesz. A fentiekben példaként hivatkozott 10 MFt-os értékesítés esetén a vevőt semminemű illetékfizetési kötelezettség nem terheli, ha az általa megvásárolt lakás ingatlan értéke nem haladja meg az eladási ár összegét.

A korábbi szabályozás alapján sokan kerültek abba a bosszantó helyzetbe, hogy az illetékkedvezményt, illetve illetékmentességet azért nem tudták igénybe venni, mert a lakás eladása és a másik lakás megvásárlása között több mint egy év telt el. 2018. január 1. napjától az adóhivatal 3 évre visszamenőleg veheti figyelembe a magánszemély által értékesített lakás ingatlan értékét az illeték kiszabása során.

Amennyiben a meglévő lakás értékesítése az új lakás megvásárlását követően történik, úgy az illetékkedvezményt, illetve az illetékmentességet továbbra is csak egy éven belül lehet igénybe venni.

Nagyon fontos, hogy az adóhivatal mind az illetékkedvezményt, mind az illetékmentességet kizárólag kérelem alapján alkalmazza, ezért a kedvezményre, mentességre jogosító körülményeket érdemes már a kötendő adásvételi szerződésben feltüntetni.