Szakterületek – Kártérítés

Kártérítés

Sérelem? Vagyoni hátrány?

„Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni.”

A Ptk. rendelkezése egyértelmű, a valóságban azonban gondot okozhat akár annak a megállapítása is, hogy ki, milyen mértékben felelős a bekövetkezett kárért, mi az a vagyonban bekövetkezett értékcsökkenés, amit a károkozónak meg kell térítenie, jár e kártérítés az elszenvedett fájdalomért, pénzben alig kifejezhető hátrányokért.

  • szerződéses, és szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos peres és peren kívüli ügyek vitele,
  • gépjármű felelősségbiztosítás alapján történő kárrendezés
  • orvosi műhibaperek