Szakterületek – Öröklési jog

Öröklési jog

A halál esetére szóló okiratok érvényességét a jogszabályok olyan formai követelményekhez kötik, amelyek hiánya az okirat érvénytelenségéhez vezethet.

Szakmai gyakorlatomnál fogva teljes anyagi felelősséggel tudom elvállalni – a végintézkedések minden formában történő elkészítésén túlmenően – az öröklési jog szövevényes rendszerével kapcsolatos tanácsadást, a közjegyzői eljárásban, és a bíróság elé kerülő ügyekben való képviselet ellátását.

1. Halál esetére szóló okiratok készítése

  • Végrendelet.
  • Öröklési szerződés.
  • Várt örökségről szóló megállapodás.
  • Öröklésről való lemondás, örököstársak egymás közötti megállapodása.

2. Hagyatéki eljárás

  • Hagyatéki egyezség előkészítése és megindítása.
  • Közjegyző előtti képviselet.

3. Öröklési perek

  • Végrendelet érvénytelenségének, érvényességének megállapítása iránti perek megindítása, perbeli képviselet ellátása.
  • Kötelesrész megállapítása, kiadása iránti perek megindítása, perbeli képviselet ellátása.