Szakterületek – Társasági jog

Társasági jog

Társasági jog, gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó jogi feladatok ellátása

Társasági szakjogászként, a gazdasági társaságok működésével kapcsolatos valamennyi ügy komplett bonyolítását el tudom vállalni, az alapítástól a megszűnésig terjedően!

Ezen jogterületen belül előforduló esetek:

1. Cégalapítás, változásbejegyzés

  • A cégalapításhoz  (módosításhoz) szükséges valamennyi dokumentum elkészítése.
  • Társaságban való részesedés-szerzés érdekében üzletrész – illetve részvény – átruházási szerződés készítése.
  • Fióktelepek, külföldi vállalkozások közvetlen kereskedelmi képviseletének létrehozásával kapcsolatos eljárás bonyolítása.
  • Gazdasági társaság belső szabályzatainak kidolgozása, jogi szempontú véleményezése (pl. szervezeti és működési szabályzat, ügyrendek).
  • Társaságok átalakulásával, megszüntetésével kapcsolatos eljárás lebonyolítása.
  • Fentiekkel összefüggésben a cégbírósági eljárásban való képviselet ellátása.

2. Jogi képviselet ellátása társasági jogi jogviták esetén

  • A gazdasági társaság és tagjai (részvényesei) közötti, a társasági jogviszonyon alapuló valamennyi jogvitában,
  • A tagok (részvényesek) egymás közötti jogviszonyában a társasági szerződéssel (alapszabállyal, alapító okirattal) kapcsolatban, vagy a társaság működésével összefüggésben keletkezett jogvitákban,
  • A gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozat bírósági felülvizsgálata során,
  • Tényleges vállalatcsoport elismert vállalatcsoportként való működésének ténye bejegyzése iránti bírósági eljárásban.